Logo - EPEF

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów.
1.
Czym sie zajmujemy?

Jesteśmy firma świadczącą usługi w zakresie krótkoterminowego finansowania alternatywnego, stworzona i ukierunkowana na Klienta w celu zagwarantowania najwyższej jakości obsługi. Zabezpieczenie Naszych pożyczek stanowią nieruchomości zabudowane, a także te niezabudowane. Przewidujemy możliwość zabezpieczenia finansowania nawet na kilku nieruchomościach. Możliwości wykorzystania produktów finansowych Enahanced Property and Equity Fund S.A.: Inwestycje (np. zakup nieruchomości), Konsolidacja, Oddłużenie nieruchomości, Splata wierzycieli, Finansowanie pomostowe lub dowolny cel. Wyżej wymienione propozycje stanowią jedynie reprezentatywne przykłady sposobów wykorzystania środków z pożyczek. Zajmujemy się również negocjacjami z bankami w procesie wykupu wierzytelności.

2.
Jak pracujemy?

Przygotowujemy indywidualna propozycje finansowania uwzględniająca potrzeby, oczekiwania i aktualna sytuacje finansowa Klienta. Wstępna decyzja dotycząca wniosku o pożyczkę zapada w czasie od 24 do 48 godzin. Ułatwiamy Klientowi możliwość prolongaty finansowania dzięki regularnemu monitorowaniu oraz raportowaniu stanu aktualnego salda zadłużenia.
Ostateczna decyzje w sprawie finansowania poprzedzamy bezpośrednim spotkaniem  z Klientem.

3.
Co Nas wyróznia?

Elastyczne i profesjonalne podejście EPEF S.A. sprawia, ze każdy wniosek zostanie zweryfikowany. Udzielamy pożyczek w wysokości od 100 000 zł do nawet powyżej 10 000 000 zł. Każdy projekt analizujemy indywidualnie, dlatego przewidujemy możliwość odstępstwa od wyżej wymienionych kwot. Nasze pro klienckie podejście gwarantuje zachowanie pełnej poufności, minimum formalności, a przede wszystkim wypłatę środków w najkrótszym możliwym czasie.

4.
Co stanowi niezbedna dokumentacje do przeprowadzenia analizy?

Wstępna decyzja wydawana jest nawet w 24 godziny od wpłynięcia wniosku o pożyczkę. Decyzja wstępna zapada na podstawie wewnetrznej wyceny przygotowywanej przez Dział Nieruchomości EPEF S.A. Nie pobieramy opłat wstępnych za weryfikacje.
Dokumentacja wymagana do przeprowadzenia wstepnej analizy wniosku (zależy bezpośrednio od rodzaju nieruchomości):

 • podstawa nabycia (np. umowa sprzedaży)
 • numer Księgi Wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • czytelne i kolorowe zdjęcia nieruchomości ( z wewnątrz i zewnątrz)
 • formularz zgłoszeniowy

Procesowanie wniosku następuje zdalnie (droga mailowa), decyzja wstępna przesyłana jest droga elektroniczna bezpośrednio do Klienta lub pośrednika prowadzącego sprawę wniosku o pożyczkę.

5.
Jakie rozwiazania finansowe proponuje EPEF S.A.?

Parametry produktów finansowych EPEF S.A.:

 • okres finansowanie od 3 do 15 miesięcy
 • kapitał wraz z oplata przygotowawcza spłacany jest na koniec okresu finansowania
 • odsetki płatne w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych (w zależności od produktu finansowego)
 • możliwość przedterminowej spłaty w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów
 • możliwość sprzedaży nieruchomości w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów
 • forma prawna zabezpieczenia finansowania: przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • minimalna kwota: 100 000 zł
 • maksymalna kwota: nawet powyzej 10 000 000 zl
 • zaangażowanie w projekt nie może przekraczać 35% wartości nieruchomości potwierdzonej operatem szacunkowym
 • średni koszt miesięczny od 1,9%
6.
Dla kogo dedykowane sa produkty EPEF S.A.?

Nasze produkty finansowe kierujemy do klienta biznesowego, prowadzącego działalność w formie spółek osobowych, kapitałowych, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza.

7.
Czy konieczne jest przygotowanie operatu szacunkowego przez wskazanego przez Fundusz rzeczoznawce?

Potencjalny Pożyczkobiorca po otrzymaniu decyzji wstępnej zaaprobowanej przez Komitet Pożyczkowy ma prawo podjąć decyzje co do zlecenia przygotowania aktualnego operatu szacunkowego dedykowanemu rzeczoznawcy. Wykonanie operatu szacunkowego jest warunkiem koniecznym do spełnienia w kontekście finalizacji umowy pożyczki. Stanowi formalne potwierdzenie wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie finansowania. Koszt wykonania operatu ponosi każdorazowo Pożyczkobiorca. Wysokość opląty zależy od lokalizacji, charakteru nieruchomości, a przede wszystkim od indywidualnych ustaleń miedzy rzeczoznawca a Pożyczkobiorca. EPEF S.A. co do zasady nie ingeruje w ustalenia miedzy stronami.

8.
Jaki jest horyzont czasowy wyplaty pozyczki?

Szacunkowy realny czas wypłaty środków dla Pożyczkobiorców to 7 dni roboczych. Czas realizacji zależy przede wszystkim od kapitałochłonności poszczególnych projektów, a także procesu kompletacji dokumentacji prawnej.

9.
Jakie warunki musza zostac spelnione, aby doszlo do wyplaty pozyczki?

W przypadku własności nieruchomości – wyplata następuje po ukazaniu się wzmianek dotyczących zmiany właściciela z dotychczasowego na podmiot udzielający finansowania. Zazwyczaj proces trwa nie dłużej niż 3 dni robocze.

W przypadku użytkowania wieczystego – wyplata następuję po całkowitym przeniesieniu prawa do użytkowania z dotychczasowego właściciela na podmiot udzielający finansowania.

10.
Jak wyglada procesowanie wniosku o pozyczke w wewnetrznym systemie?

Pracownik Działu Sprzedaży EPEF S.A. lub Pośrednik posiadający dostęp  poprawnie wprowadza wniosek o pożyczkę do systemu. Kompletny wniosek przekazywany jest do wyceny Działu Nieruchomości, jednocześnie następuje weryfikacja nieruchomości pod katem prawnym. Zweryfikowany wniosek wraz z odpowiednio przygotowana dokumentacja trafia na posiedzenie Komitetu Pożyczkowego podczas którego poddawany jest głosowaniu. W przypadku aprobaty ciała doradczego, m.in.: przekazanie decyzji Pożyczkobiorcy, rozpoczęcie procesu weryfikacji Partnerów Transakcji.

11.
Czym jest proces weryfikacji Partnerów Transakcji?

W pierwszej instancji podczas rozmowy z potencjalnym Pożyczkobiorca wstępnie weryfikowana jest sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy, a także przekazywana jest informacja o konieczności weryfikacji w bazach. Są to zapytania monitorujące tj.: nie maja żadnego wpływu historie kredytowa Pożyczkobiorcy. Ich celem jest weryfikacja i potwierdzenie tożsamości Partnera Transakcji. Kompletacja dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia weryfikacji następuje droga mailowa lub bezpośrednio podczas spotkania w siedzibie EPEF S.A. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, zlecana jest weryfikacja terenowa Pożyczkobiorcy.

12.
Czy powinna zostac zawarta nowa polisa ubezpieczeniowa nieruchomosci stanowiacej zabezpieczenie?

Każdorazowo powinna zostać zawarta nowa polisa ubezpieczeniowa nieruchomości. Dotychczasowe ubezpieczenie w zależności od konstrukcji polisy ubezpieczeniowej przestaje obowiązywać z dniem zmiany właściciela nieruchomości. Na podstawie dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej która dysponuje Pożyczkobiorca kalkulowana jest składka polisy zawieranej przez spółkę celowa kontrolowana przez EPEF S.A. Zazwyczaj wysokość składki wynikająca z nowej polisy jest nie wyższa od składki dotychczas płaconej.

Nie znalazłeś odpowiedzi
na swoje pytanie?

Zapytaj naszego konsultanta.

22 32 32 228
biuro@epef.pl