Logo - EPEF

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin z dnia 08.09.2015 roku

Rozdzial I. Postanowienia ogólne
Rozdzial II. Kontakt z Uslugodawca?
Rozdzial III. Uzytkownik?
Rozdzial IV. Informacja handlowa
Rozdzial V. Odpowiedzialnosc Uslugodawcy?
Rozdzial VI. Rola Serwisu
Rozdzial VII. Reklamacja
Rozdzial VIII. Wymagania techniczne niezbedne do korzystania z Serwisu?
Rozdzial IX. Postanowienia koncowe?
Polityka Prywatnosci?
Polityka Cookies

Rozdzial I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin okresla zasady korzystania z serwisu internetowego www.epef.pl („Serwis”) przez jego uzytkowników („Uzytkownicy”). Uzytkownikiem moze byc kazda osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonala prawidlowej rejestracji w Serwisie i jest uslugobiorca Uslug, badz osoba która korzysta z Uslug bez koniecznosci rejestracji. Uslugodawca sam decyduje czy funkcja rejestracji i logowania w Serwisie jest dostepna.
 2. Wlascicielem Serwisu jest Enhanced Property and Equity Fund Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 00004383388, o kapitale zakladowym w wysokosci 100.000,00 zlotych wplaconym w calosci, zwany dalej: „Uslugodawca”.
 3. Za posrednictwem Serwisu Uslugodawca udostepnia uslugi, zwane dalej: „Uslugami”, swiadczone na rzecz Uzytkownika przez Uslugodawce lub osoby trzecie, odplatnie lub nieodplatnie, uslugi zwiazane z funkcjonowaniem Serwisu, a takze zwiazane z posrednictwem finansowym oraz innymi czynnosciami.
 4. Uslugodawca moze takze udostepnic zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty tresci o charakterze reklamowym (które nie musza byc zwiazane z Uslugami). Wszelkie wplywy z tytulu zamieszczania i przechowywania w Serwisie tresci reklamowych przysluguja wylacznie Uslugodawcy. Szczególowe warunki zamieszczenia i przechowywania tresci o charakterze reklamowym jak i zasady odplatnosci ustala kazdorazowo Uslugodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich tresci.
 5. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysluguja Uslugodawcy. Serwis stanowi baze danych podlegajaca ustawie o ochronie baz danych. Ochronie podlega zarówno Serwis jako calosc, a takze wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególnosci projekt, tytuly, spisy tresci, hasla, opisy, komentarze, zdjecia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materialów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana bedzie oplata w wysokosci co najmniej 100 000 zl zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Rozdzial II. Kontakt z Uslugodawca
 1. Kontakt z Uslugodawca odbywa sie przez:?a. Poczte elektroniczna (e-mail) na adres: biuro@epef.pl?b. Call Center – pod numerem telefonu: 22 323 22 28
 2. Kontakt z Uslugodawca odbywa sie od poniedzialku do piatku, od 9:00 do 17:00, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedz wynosi 24 godziny, do terminu tego nie wlicza sie sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Uslugodawca w miare mozliwosci postara sie udzielac odpowiedzi wczesniej, jednakze nie rodzi to po stronie Uzytkownika zadnych praw ani roszczen).
Rozdzial III. Uzytkownik
 1. Uzytkownikiem moze byc osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonala prawidlowej rejestracji w Serwisie i jest uslugobiorca Uslug, badz osoba która korzysta z Uslug bez koniecznosci rejestracji.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Uzytkownika jakichkolwiek Danych (Tresci) o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wszelkie dane podawane przez Uzytkownika podczas korzystania z Uslugi musza byc zgodne z prawda. Uzytkownik ponosi pelna odpowiedzialnosc finansowa i majatkowa za podanie danych niezgodnych z prawda.
 4. Osoba, która chce korzystac z Serwisu, musi zapoznac sie z trescia Regulaminu. Tresc Regulaminu jest udostepniona nieodplatnie na stronie internetowej Uslugodawcy pod adresem http://www.epef.pl/regulamin w taki sposób, aby Uzytkownik mógl przed rozpoczeciem korzystani z Uslug pozyskac, odtworzyc, utrwalic oraz przechowywac (w tym w zwyklym toku czynnosci) tresc Regulaminu, za pomoca systemu teleinformatycznego, którym sie posluguje. W przypadku watpliwosci co do interpretacji przepisów Regulaminu Uzytkownik powinien zwrócic sie o wyjasnienie do Uslugodawcy.
Rozdzial IV. Informacja handlowa
 1. Uzupelniajac formularz kontaktowy znajdujacy sie w Serwisie, Uzytkownik wyraza zgode na otrzymywanie od Uslugodawcy oraz podmiotów z nim wspólpracujacych („Partnerzy”) lub Swiadczeniodawców informacji handlowej lub materialów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu („Newsletter”), z ofertami Produktów. Informacje te beda wysylane na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Uzytkownika.
 2. Newsletter w szczególnosci moze zawierac najnowsze dane, opinie, komentarze zwiazane z tematyka pozyczek i innych Produktów. Moga byc to równiez informacje marketingowe od Partnerów Uslugodawcy w zakresie oferowanych przez nich Produktów.
 3. Zgoda, o której mowa wyzej, moze byc odwolana w kazdym czasie przez wyslanie do Uslugodawcy e-maila.
 4. Uslugodawca moze wysylac Uzytkownikowi, niezaleznie od faktu wyrazenia przez niego zgody, o której mowa wyzej – informacje niestanowiace informacji handlowej lub materialów marketingowych, a niezbedne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiazku wynikajacego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnosciach Serwisu, na adres e-mail Uzytkownika lub numer telefonu komórkowego poprzez SMS („Komunikaty”).
Rozdzial V. Wymagania techniczne niezbedne do korzystania z Serwisu
 1. Do korzystania z Serwisu wymagane sa:?a. Staly dostep do Internetu;?b. Poprawnie skonfigurowana przegladarka internetowa akceptujaca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie nizszej niz 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie nizszej niz 3.0, Opera w wersji nie nizszej niz 9.0, Google Chrome w wersji nie nizszej niz 6;?c. Wlaczona obsluga Cookie oraz JavaScript;?d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Uslugodawca nie ma obowiazku przeszkolenia Uzytkownika w zakresie korzystania z Serwisu.
 3. Uzytkownik jest swiadomy, ze korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym dzialaniu moze spowodowac nieprawidlowe funkcjonowanie Serwisu. Moze ono takze calkowicie uniemozliwic korzystanie z niego.?4. W przypadku korzystania z Uslug poprzez aplikacje mobilna, dodatkowe wymagania techniczne niezbedne do korzystania z Uslug opisane sa w Rozdziale VIII.
Rozdzial VI. Odpowiedzialnosc Uslugodawcy
 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Uslugodawca ponosi odpowiedzialnosc wobec Uzytkownika wynikla z niewykonania lub nienalezytego wykonania Uslug tylko wtedy, jesli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Uslugi jest przez Uslugodawce zawinione i Uzytkownik udowodni ten fakt.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzglednieniem przepisów dotyczacych ochrony konsumentów), Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zdarzenia i szkody wynikle z:?a. niedostosowania sie Uzytkownika do wymogów technicznych niezbednych do korzystania z Serwisu (sa one wymienione w rozdziale V), w tym równiez w przypadku korzystania z Serwisu poprzez Aplikacje Mobilna;?b. braku mozliwosci dostepu do Serwisu, wynikajacego z przyczyn od Uslugodawcy niezaleznych:?c. sily wyzszej, dzialan wojennych, ataku terrorystycznego, pozaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn lezacych po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzetu lub oprogramowania Uzytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn lezacych po stronie innych osób trzecich (podmioty swiadczace uslugi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne uslugi podobne oraz podmiot obslugujacy system platnosci);?d. niedozwolonego korzystania z Uslugi przez Uzytkownika lub inna osobe;?e. zlosliwego lub naruszajacego prawo dzialania lub zaniechania kazdego uzytkownika Internetu;?f. przyczyn lezacych po stronie innego oprogramowania (np. Microsoft Windows, Android);?g. odrzucenia wysylanych wiadomosci e-mail przez serwery pocztowe inne niz Uslugodawcy, np. na skutek dzialania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;?h. w innych wypadkach okreslonych w Regulaminie.
 3. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Uzytkowników jako spam przez dostawce uslug poczty elektronicznej, z której korzysta Uzytkownik.
 4. Uslugodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Uzytkowników poprzez Komunikat, chyba ze koniecznosc tej przerwy jest nagla lub nieprzewidziana.
 5. Uslugodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostepniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczen na ilosc, jezeli brak limitów móglby negatywnie wplynac na ciaglosc i stabilnosc Serwisu. Za skutki zdarzen wyniklych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
 6. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za poniesione przez Uzytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Uzytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podlaczonego do sieci Internet, a w szczególnosci za wlamania do wykorzystywanego przez Uzytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejecia hasla lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Uzytkownika.
 7. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawne wypelnienie przez Uzytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególnosci nie ponosi odpowiedzialnosci wzgledem osób trzecich, których dane zostaly dodane w formularzu bez ich wiedzy i zgody.
 8. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc i skutki wykorzystania przez Uzytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za dzialania i zaniechania Partnerów, a w szczególnosci za dostawe badz jakosc jakichkolwiek uslug swiadczonych badz reklamowanych przez Partnerów Uslugodawcy za posrednictwem Serwisu.
 9. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki zastosowania sie do tresci reklamowych znajdujacych sie w Serwisie.
Rozdzial VII. Rola Serwisu
 1. Dostep do czesci zasobów serwisu okreslanej jako serwis informacyjny nie jest uzalezniony od spelnienia przez uzytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalnosci, w szczególnosci dostep ten nie wymaga od uzytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. Uslugodawca ponosi odpowiedzialnosc tylko i wylacznie za zapewnienie Uzytkownikowi mozliwosci korzystania z Uslugi jaka jest logowanie i rejestracja do serwisu wraz z infrastruktura towarzyszaca z zastrzezeniem Rozdzialu I ust. 1, przegladanie materialów obejmujacych w szczególnosci informacje, ogloszenia, artykuly oraz formularze kontaktu uzytkowników serwisu.
 3. Wszelkie tresci znajdujace sie na stronie Serwisu maja charakter wylacznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowia prywatny poglad ich autorów. Artykuly zamieszczone na Serwisie maja charakter jedynie informacyjny i stanowia publikacje zainspirowana trescia artykulów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczen sadów administracyjnych. Nie stanowia porady ani opinii podatkowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 475 ze zm.) i sa odzwierciedleniem pogladów wyrazonych przez autorów publikacji. Uslugodawca nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za skutki zastosowania sie do nich.
 4. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek skutki skorzystania przez Uzytkownika z informacji zawartych w Serwisie. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych miedzy Uzytkownikami, które to stosunki wynikly z korzystania przez Uzytkownika z Uslug. Uzytkownik ma swiadomosc i w pelni akceptuje, ze rola Uslugodawcy ogranicza sie tylko i wylacznie do zaprezentowania Uzytkownikowi informacji z zakresu tematyki finansowej, bankowej, ekonomicznej, podatkowej i prawnej.
 5. Wszelkie tresci znajdujace sie w Serwisie w szczególnosci symulacje, wyliczenia, kalkulacje nie stanowia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozdzial VIII. Reklamacja
 1. Jezeli Uzytkownik uwaza, ze Uslugi nie sa realizowane przez Uslugodawce lub sa realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, moze zlozyc reklamacje za pomoca wiadomosci e-mail. Reklamacja powinna zawierac imie, nazwisko oraz adres e-mail Uzytkownika, opis stanu faktycznego oraz zglaszanych zastrzezen, pod rygorem wezwania przez Uslugodawce do uzupelnienia reklamacji.
 2. Uslugodawca rozpatruje reklamacje w ciagu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doreczenia reklamacji. Ze wzgledu na specyfike sprawy, skomplikowany charakter reklamacji, lub ujawnienie nowych okolicznosci, Uslugodawca zastrzega sobie prawo zmiany powyzszego terminu w porozumieniu z Uzytkownikiem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Uslugodawce. Informacje o wyniku przeprowadzonego postepowania reklamacyjnego Uslugodawca przesyla Uzytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.
Rozdzial IX. Postanowienia koncowe
 1. Uslugodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w kazdym czasie. Zmiany obowiazuja od dnia ich ogloszenia na stronie internetowej.
 2. Prawem wlasciwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w powyzszym Regulaminie zastosowanie maja postanowienia Umowy O Swiadczenie Uslug Posrednictwa lub tez inne ustalenia zawarte pomiedzy Uzytkownikiem, a Uslugodawca.
 4. Integralna czescia Regulaminu sa Polityka Prywatnosci oraz Polityka Cookies.
 5. Regulamin wchodzi w zycie z dniem xx.xx.xxxx roku

Polityka prywatnosci

Rozdzial I. Dane osobowe?
Rozdzial II. Administrator Danych Osobowych?
Rozdzial III. Cele przetwarzania Danych Osobowych?
?Rozdzial IV. Przekazywanie Danych Osobowych?
?Rozdzial V. Dostep do Danych Osobowych, usuniecie i zmiana?

Rozdzial I. Dane osobowe

 1. Ilekroc mowa jest o Danych Osobowych („Dane osobowe”), rozumie sie przez to Dane Uzytkownika, pozyskane przez Uslugodawce poprzez Serwis za pomoca formularza kontaktowego czy tez funkcje rejestracji w Serwisie lub tez z innego zródla. (np. zapytanie e-mail. )

Rozdzial II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Enhanced Property and Equity Fund Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 00004383388, o kapitale zakladowym w wysokosci 100.000,00 zlotych wplaconym w calosci

Rozdzial III. Cele przetwarzania Danych Osobowych

Uzytkownik wyraza zgode na przetwarzanie Danych Osobowych przez Uslugodawce w celu:

 1. ?Obslugi Uzytkownika;
 2. Komunikacji z Uzytkownikiem;
 3. Wysylania Uzytkownikowi Komunikatów, zarówno w formie e-mail, facebook jak i sms;
 4. ?Wysylania Uzytkownikowi informacji handlowej od Uslugodawcy lub jego Partnerów;
 5. ?oferowania produktów i uslug podmiotów wspólpracujacych z EPEF S.A. w szczególnosci w ramach posrednictwa EPEF S.A. polegajacego na przedstawianiu form inwestowania srodków finansowych, pomocy w wyborze oferty kredytowej oraz prezentowania ofert ubezpieczeniowych;
 6. Skontaktowania sie z Uzytkownikiem poprzez Call Center;
 7. Przeslania Uzytkownikowi informacji dotyczacych wybranego rodzaju Produktów na wskazany przez niego adres e- mail.
 8. Wyegzekwowania od Uzytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu;
 9. W celach statystycznych, zwiazanych z dzialalnoscia Uslugodawcy;
 10. W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowan i preferencji uzytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badan na potrzeby polepszenia jakosci uslug swiadczonych przez Uslugodawce oraz uczestnictwa w programie lojalnosciowym Uslugodawcy – jesli Uzytkownik wyrazil na to zgode. Wyrazajac zgode na przetwarzanie danych w celach marketingowych Uzytkownik wyraza takze zgode na nieusuwanie wszelkich oznaczen identyfikujacych Uzytkownika lub zakonczenie sieci telekomunikacyjnej albo systemu teleinformatycznego, z którego korzysta;
 11. ?k. Tworzenia przez Uslugodawce bazy danych Uzytkowników;
 12. W innych celach okreslonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatnosci.
 13. Uzytkownik wyraza zgode na kontaktowanie sie z nim przez Uslugodawce w formie telefonicznej na wskazany przez siebie numer telefonu, w szczególnosci w celu przedstawienia Produktów. W kazdym momencie zgode te Uzytkownik moze odwolac.

Rozdzial IV. Przekazywanie Danych Osobowych

Uzytkownik wyraza zgode na przekazanie jego Danych Osobowych nastepujacym podmiotom:?a. Pracownikowi Dzialu Obslugi Klienta;?b. Partnerom Uslugodawcy – w celu oferowania produktów i uslug podmiotów wspólpracujacych z administratorem oraz w celu przesylania informacji handlowych;

Rozdzial V. Dostep do Danych Osobowych, usuniecie i zmiana

 1. Uzytkownik ma prawo dostepu do tresci Danych Osobowych, jak i ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku zadania przez Uzytkownika zmiany lub usuniecia Danych Osobowych, Uslugodawca usunie lub zmieni Dane, w takim zakresie, w jakim Dane te u niego sie znajduja w zbiorze. Jesli Dane Osobowe zostaly przekazane podmiotom, o którym mowa w ust. 4, Uzytkownik obowiazany jest zglosic zadanie zmiany lub usuniecia Danych Osobowych – w zbiorach tych podmiotów – tym podmiotom bezposrednio i wszelkie wnioski w tym zakresie kierowac nalezy do podmiotu, któremu dane zostaly przekazane. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieusuniecie lub brak zmiany Danych Osobowych przez podmiot, któremu Dane te – zgodnie z Rozdzialem IV – przekazal.

Polityka Cookies

Rozdzial I. Stosowanie Cookies??
Rozdzial II. Zgodnosc stosowania Cookies z prawem??
Rozdzial III. Brak ingerencji Cookies z urzadzeniem koncowym?
?Rozdzial IV. Cele wykorzystywania Cookies?
?Rozdzial V. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców??
Rozdzial VI. Wylaczenie mechanizmu plików Cookies?

Rozdzial I. Stosowanie Cookies

Uslugodawca moze stosowac „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierajace dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urzadzeniu koncowym (w szczególnosci komputer lub Urzadzenie Mobilne) uzytkownika danego serwisu, tak by odczytac je ponownie przy kazdorazowym polaczeniu sie z Serwisem z tego urzadzenia koncowego.

Rozdzial II. Zgodnosc stosowania Cookies z prawem

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iz podmiotem zamieszczajacym na urzadzeniu koncowym Uzytkownika pliki cookies jest Uslugodawca. Przedmiotowe dzialanie odbywa sie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególnosci z ustawa – Prawo telekomunikacyjne, ustawa o swiadczeniu uslug droga elektroniczna oraz Ustawa o ochronie danych osobowych.

Rozdzial III. Brak ingerencji Cookies z urzadzeniem koncowym

Pliki cookies sa ustawiane przy „wejsciu” i „wyjsciu” z Serwisu, nie sa wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tozsamosci poszczególnych Uzytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urzadzeniu koncowym Uzytkownika (tj. np. komputerze, Urzadzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urzadzeniu. Ciasteczka nie zawieraja zadnych danych osobowych.

Rozdzial IV. Cele wykorzystywania Cookies

Pliki Cookies moga byc wykorzystywane w celu:

 1. ?Dostosowania zawartosci stron internetowych do preferencji Uzytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególnosci pliki te pozwalaja rozpoznac urzadzenie uzytkownika Serwisu i odpowiednio wyswietlic strone internetowa, dostosowana do jego indywidualnych potrzeb;
 2. ?Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalna indywidualizacje tresci wyswietlanych dla danego Uzytkownika Serwisu;
 3. ?Tworzenia statystyk, które pomagaja zrozumiec, w jaki sposób uzytkownicy Serwisu korzystaja ze stron internetowych, co umozliwia ulepszanie ich struktury i zawartosci;
 4. Utrzymania sesji uzytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzieki której Uzytkownik nie musi na kazdej podstronie Serwisu ponownie wpisywac loginu i hasla;
 5. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Uzytkownika Serwisu, zarówno przez Uslugodawce jak i innych reklamodawców, a takze partnerów biznesowych Uslugodawcy.

Rozdzial V. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców

Pliki cookies zamieszczone w urzadzeniu koncowym Uzytkownika Serwisu wykorzystywane moga byc równiez przez wspólpracujacych z Uslugodawca reklamodawców oraz Partnerów, na co Uzytkownik wyraza zgode.

Rozdzial VI. Wylaczenie mechanizmu plików Cookies

Dostepne przegladarki internetowe w ustawieniach poczatkowych akceptuja pliki cookies. Kazdy Uzytkownik moze jednak sprzeciwic sie umieszczaniu plików cookies na jego urzadzeniu koncowym. Co do zasady, by zmienic te ustawienia, nalezy skorzystac z opcji wylaczenia mechanizmu plików cookies w danej przegladarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urzadzeniach Mobilnych. Ustawienia te moga zostac zmienione w szczególnosci w taki sposób, aby blokowac automatyczna obsluge plików cookies w ustawieniach przegladarki internetowej badz informowac o ich kazdorazowym zamieszczeniu w urzadzeniu uzytkownika Serwisu. Szczególowe informacje o mozliwosci i sposobach obslugi plików cookies dostepne sa w ustawieniach oprogramowania (przegladarki internetowej). Warto jednak wspomniec, ze usuniecie plików cookies moze doprowadzic do utraty mozliwosci korzystania z istotnych funkcjonalnosci Serwisu.?Wiecej informacji na temat cookies mozesz przeczytac np. pod tym adresem: About cookies oraz Wszystko o ciasteczkach.